WPV XAP Deployer

WPV XAP Deployer Tool công cụ để cài các ứng dụng từ file XAP.

Đây chính là sự khác biệt so với Interop Tools. Tuy nhiên công cụ này chỉ hỗ trợ trên PC.

———————————————————————————————————–

Linh download:

Windows Phone SDK 8.0 Lite
Windows Phone SDK 8.1 Lite
WPV XAP Deployer Tool

1. Lưu ý:

  • Máy tính của bạn cần cài đặt Net Framework 4.5.1. Tải về Net Framework 4.5.1
  • Điện thoại của bạn cần kích hoạt chế độ Nhà phát triển (Developer Mode/ Developer Unlocked).

2. Các bước thực hiện:

  • Giải nén các file đã tải về.
  • Mở thư mục WP8.0 SDK Tools Lite Setup Av1.0 và chạy file InstallWP8SDKToolsLite.bat. Lưu ý: Không chạy file dưới quyền Admin.
  • Khi cửa sổ CMD xuất hiện trên màn hình, nhấn Enter.
  • Với tất cả các hộp thoại yêu cầu xác nhận, bạn chọn Yes. Sau khi quá trình kết thúc, bạn nhấn Enter một lần nữa.
  • Thực hiện tương tự với thư mục WP8.1 SDK Tools Lite Setup Av1.00 và file InstallWP81SDKToolsLite.bat.
Giải nén các file đã tải về.
Chạy file InstallWP80SDKToolsLite.bat
Chạy file InstallWP81SDKToolsLite.bat

3. Cài đặt file XAP qua WPV XAP Deployer 2.0:

  • Mở thư mục WPV XAP Deployer 2.0 và chạy WPV XAP Deployer.
  • Chọn Add Xap. Lúc này trên màn hình xuất hiện một cửa sổ hộp thoại, tại đây bạn chọn file XAP mà bạn muốn cài đặt
  • Sau đó chọn Deploy và chờ cho đến khi quá trình kết thúc.
Chạy WPV XAP Deployer
Chọn Add Xap
Chọn Deploy và chờ cho đến khi quá trình kết thúc

Comments are closed.