App

Torrex Pro – Torrent Downloader

Download the offline Torrex Pro – Torrent Downloader XAP | APPX | APPXBUNDLE files for Windows 10 Mobile | Windows Phone . You can download FREE to install manually now. Windows Việt only share the original XAP | APPX | APPXBUNDLE installer for apps and games. All the Windows 10 Mobile | Windows Phone apps & games here are free for home or personal use ONLY. Torrex Pro – Torrent Downloader is the property and trademark from the developer of it, all rights reserved. Please do not reupload to Microsoft Store.


File:

 Torrex Pro v1.2.177.0 Appx

 Torrex Pro v1.2.177.1000 Appx

 Torrex Pro v1.3.59.1000 Appx

Microsoft Store:

Torrex Pro - Torrent Downloader
Torrex Pro - Torrent Downloader
Developer: Finebits OÜ
Price: $9.99 $4.99

App
Đẹp trai 🤣, thích lướt web online và những hoài niệm cũ như Windows 10 Mobile.
https://file.windowsviet.com/app

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *