Game

The Wars 2 Evolution

Download the offline The Wars 2 Evolution XAP | APPX | APPXBUNDLE files for Windows 10 Mobile | Windows Phone . You can download FREE to install manually now. Windows Việt only share the original XAP | APPX | APPXBUNDLE installer for apps and games. All the Windows 10 Mobile | Windows Phone apps & games here are free for home or personal use ONLY. The Wars 2 Evolution is the property and trademark from the developer of it, all rights reserved. Please do not reupload to Microsoft Store.


File:

The Wars 2 Evolution v1.0.0.0 XAP

Microsoft Store:

The Wars 2 Evolution
The Wars 2 Evolution
Developer: ‪Bad Monkey Team‬
Price: $0.99

Game
Đẹp trai 🤣, thích lướt web online và những hoài niệm cũ như Windows 10 Mobile.
https://file.windowsviet.com/game/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *