Game

Survivalcraft 2

Download the offline Survivalcraft 2 XAP | APPX | APPXBUNDLE files for Windows 10 Mobile | Windows Phone . You can download FREE to install manually now. Windows Việt only share the original XAP | APPX | APPXBUNDLE installer for apps and games. All the Windows 10 Mobile | Windows Phone apps & games here are free for home or personal use ONLY. Survivalcraft 2 is the property and trademark from the developer of it, all rights reserved. Please do not reupload to Microsoft Store.


File:

 Survivalcraft 2 v2.1.31.0 Appx

 Survivalcraft 2 v2.1.33.0 Appx

Microsoft Store:

Survivalcraft 2
Survivalcraft 2
Developer: ‪Candy Rufus Games‬
Price: $3.99

 Install:


Game
Đẹp trai 🤣, thích lướt web online và những hoài niệm cũ như Windows 10 Mobile.
https://file.windowsviet.com/game/

5 thoughts on “Survivalcraft 2

    1. đây là file gốc nha bạn, để không bị văng bạn có thể nhập tài khoản đã sở hữu game hoặc crack file

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *