App

Simple Screen Locker

Download the offline Simple Screen Locker XAP | APPX | APPXBUNDLE files for Windows 10 Mobile | Windows Phone . You can download FREE to install manually now. Windows Việt only share the original XAP | APPX | APPXBUNDLE installer for apps and games. All the Windows 10 Mobile | Windows Phone apps & games here are free for home or personal use ONLY. Simple Screen Locker is the property and trademark from the developer of it, all rights reserved. Please do not reupload to Microsoft Store.


File:

 Simple Screen Locker v2015.8.12.0 AppxBundle

Microsoft Store:

Simple Screen Locker
Simple Screen Locker
Developer: Kipware
Price: Free

App
Đẹp trai 🤣, thích lướt web online và những hoài niệm cũ như Windows 10 Mobile.
https://file.windowsviet.com/app

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.