App

Opera Mini

Download the offline Opera Mini XAP | APPX | APPXBUNDLE files for Windows 10 Mobile | Windows Phone . You can download FREE to install manually now. Windows Việt only share the original XAP | APPX | APPXBUNDLE installer for apps and games. All the Windows 10 Mobile | Windows Phone apps & games here are free for home or personal use ONLY. Opera Mini is the property and trademark from the developer of it, all rights reserved. Please do not reupload to Microsoft Store.


File:

 OperaMini Browser v9.1.0.232 XAP

Tăng tốc độ duyệt web trên trình duyệt Opera Mini:

  • Nhập vào thanh địa chỉ web của trình duyệt dòng opera:config (không thêm http:// hay www). Hiện ra bảng Power-User settings.
  • Chỉnh thông số trong Loading timeout thành 3600.
  • Xuống phần Minimum phone number length chọn 9.
  • Kéo xuống dưới cùng và chọn Save để lưu lại.

Microsoft Store:

Opera Mini
Opera Mini
Developer: Opera Software
Price: Free


App
Free Apps for Windows 10 Mobile
https://file.windowsviet.com/app

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *