App

OneNote

Download the offline OneNote XAP | APPX | APPXBUNDLE files for Windows 10 Mobile | Windows Phone . You can download FREE to install manually now. Windows Việt only share the original XAP | APPX | APPXBUNDLE installer for apps and games. All the Windows 10 Mobile | Windows Phone apps & games here are free for home or personal use ONLY. OneNote is the property and trademark from the developer of it, all rights reserved. Please do not reupload to Microsoft Store.App
Free Apps for Windows 10 Mobile
https://file.windowsviet.com/app

One thought on “OneNote

  1. cảm ơn trang đã lưu trữ onenote vì trên store bị xóa rồi, cài bản mới nhất trên lumia 950 đồng bộ vẫn rất tốt và nhanh, xin cảm ơn trang 1 lần nữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *