How to download links? Hướng dẫn tải link

Để duy trì website, tôi có chèn link rút gọn vào trước khi dẫn đến link download, mọi người cần phải thực hiện một vài thao tác để lấy được link, rất mong mọi người thông cảm và ủng hộ, xin cảm ơn

  1. Verify that you are not a robot (Xác minh catpcha của Google rằng bạn không phải là người máy/rô bốt)
  2. Click the Free Access with Ads button (Nhấp vào Free Access with Ads/Truy cập Miễn phí với Quảng cáo)
  3. Select Discover articles/Explore interstitial posts (Chọn Discover articles/Khám phá các bài viết xen kẽ)
  4. And select Continue to Website (Và chọn Continue to Website/Tiếp tục)