Game

Halo: Spartan Strike

Download the offline Halo: Spartan Strike XAP | APPX | APPXBUNDLE files for Windows 10 Mobile | Windows Phone . You can download FREE to install manually now. Windows Việt only share the original XAP | APPX | APPXBUNDLE installer for apps and games. All the Windows 10 Mobile | Windows Phone apps & games here are free for home or personal use ONLY. Halo: Spartan Strike is the property and trademark from the developer of it, all rights reserved. Please do not reupload to Microsoft Store.


File:

 Halo: Spartan Strikes v1.4.0.0 XAP Link 1

 Halo: Spartan Strikes v1.4.0.0 XAP Link 2

Microsoft Store:

Halo: Spartan Strike
Halo: Spartan Strike
Developer: ‪Microsoft Studios‬
Price: $2.99

Game
Đẹp trai 🤣, thích lướt web online và những hoài niệm cũ như Windows 10 Mobile.
https://file.windowsviet.com/game/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *