Game

Fifa 14

Download the XAP, APPX, or APPXBUNDLE offline files of Fifa 14 for Windows 10 Mobile (Windows Phone). You can download for FREE for manual installation right now. Windows Việt only shares original XAP, APPX, or APPXBUNDLE installer for apps and games. All apps and games for Windows 10 Mobile (Windows Phone) here are ONLY free for home or personal use purposes. Fifa 14 is the property and trademark of its original developer, not ours, all rights reserved. Please do not re-upload to the Microsoft Store.


File:

 Fifa 14 v1.0.0.0 XAP Link 1

 Fifa 14 v1.0.0.0 XAP Link 2

File Hack:

 Fifa 14 Hack

Microsoft Store:

FIFA 14
FIFA 14
Developer: Electronic Arts
Price: Free
FIFA 14
FIFA 14
Developer: Electronic Arts
Price: Free

 Install:


Game
Free Games for Windows 10 Mobile
https://file.windowsviet.com/game/

12 thoughts on “Fifa 14

  1. mình có hướng dẫn một bạn bên dưới cách làm, bạn có thể xem qua, mình hiện tại không thể làm clip hướng dẫn được, mong bạn thông cảm

  1. Bạn tải thư mục System Windows 10 Mobile https://goo.gl/Yi1Bnr và đưa vào Bộ nhớ máy
   Giải nén System Windows 10 Mobile và mở lên vào thư mục AppData on system tìm ID của game FIFA 14 là: {0ED6989….} vào tiếp Local tìm thư mục _storage
   Tải file hack về và giải nén ra (unzip)
   Mở file hack và copy thư mục _storage và đè lên thư mục _storage gốc
   Mở game và thưởng thức

  2. do i need to interop unlock my device before doing this? i copied the folder but i’m unable to see the app data foler in it.can you make a video bro,please?
   and thanks for the reply btw.

  3. bạn cần phải Unlock bằng Interop Tools
   tôi sẽ sớm làm video hướng dẫn, vui lòng chờ

  1. https://file.windowsviet.com/wpv-xap-deployer/ bạn xem hướng dẫn cụ thể trong bài viết này nha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *