App

Dual Subtitles Player

Download the offline Dual Subtitles Player XAP | APPX | APPXBUNDLE files for Windows 10 Mobile | Windows Phone . You can download FREE to install manually now. Windows Việt only share the original XAP | APPX | APPXBUNDLE installer for apps and games. All the Windows 10 Mobile | Windows Phone apps & games here are free for home or personal use ONLY. Dual Subtitles Player is the property and trademark from the developer of it, all rights reserved. Please do not reupload to Microsoft Store.


File:

 Dual Subtitles Player v1.1.7.0 AppxBundle

Microsoft Store:

Dual Subtitles Player
Dual Subtitles Player
Developer: MajinSoft
Price: $9.99

App
Free Apps for Windows 10 Mobile
https://file.windowsviet.com/app

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *