How to download a file from a URL? Hướng dẫn tải link

Hiện tại website có chèn link rút gọn vào trước khi dẫn đến link download, bạn cần phải thực hiện một vài thao tác để truy cập được link, rất mong mọi người thông cảm và ủng hộ, xin cảm ơn!

  1. Tích chọn Tôi không phải là người máy Xác minh catpcha của Google nếu có (Verify that you are not a robot)
  2. Chọn Click here Continue bên dưới để tiếp tục (Click the Click here Continue button below to continue)
  3. Sau khi click nút bên trên nếu có cửa sổ bật lên bạn đóng cửa số bật lên đó đi. Và mở lại cửa sổ trước đó. (Close the pop-up window/tab. And reopen the previous window/tab)
  4. Chọn Continue here to Get Link để truy cập liên kết tải xuống (Click the Continue here to Get Link)