Game

Battleloot Adventure

Download the offline Battleloot Adventure XAP | APPX | APPXBUNDLE files for Windows 10 Mobile | Windows Phone . You can download FREE to install manually now. Windows Việt only share the original XAP | APPX | APPXBUNDLE installer for apps and games. All the Windows 10 Mobile | Windows Phone apps & games here are free for home or personal use ONLY. Battleloot Adventure is the property and trademark from the developer of it, all rights reserved. Please do not reupload to Microsoft Store.


File:

 Battleloot Adventure v1.0.0.0 XAP 

Microsoft Store:

Battleloot Adventure
Battleloot Adventure
Developer: Digital Tales
Price: Free

Game
Free Games for Windows 10 Mobile
https://file.windowsviet.com/game/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *